Michal Šneberg

Michal je umělecký fotograf, který se narodil v Praze (*1965), jeho prioritou je tvorba v oblasti konceptuální a portrétní fotografie. Rád vytváří fotografie vyjadřující příběh nebo myšlenku. Svojí uměleckou i komerční tvorbu realizuje po celém světě.


Jeho tvorba je mimo jiné, výrazně ovlivněna obrazy na plátně, od starých mistrů, současně zastává i názor, že hodně barev a detailů někdy může vyvolat "slepotu". Dále říká, že běžný divák díky tomu nemusí vystihnout podstatu, což je u jakéhokoliv díla zjevná škoda, pokud takto vyvolaná "slepota" není úmyslem autora.

Ve své tvorbě pracuje s přirozeným i umělým světlem, které s celkovou barevností snímku a použitými výrazovými prvky výrazně napomáhá k dokreslení celkové atmosféry fotografií. Protože je fotografování jeho "všechno" realizuje i komerční fotografie. Fotí v různých stylech, takže jeho výtvory nejsou v žádném přípdadě nudné, ale zkušený pozorovatel je schopen rozeznat i v těchto tvůrčích niancích jeho jasný a neotřelý rukopis.

Michal Sneberg, art photographer


Title: The Right way (fine art, 2016)

I often think about the right way of life for me. Should I rather drift like balloons in the wind? Or should I elevate above everything like a bird and find my own path, which is steeper and more difficult, but the result will reflect my secret dreams and imaginations.